THÔNG TIN MẶT BẰNG DỰ ÁN

Các loại nhà mẫu nhà dự án An Thiên Lý Quận 9 được thiết kế như sau :
Nhà phố : 5m x 17m , 5m x 18m , 5m x 19,4m , 5m x 20m , 5m x 25m .
– Tầng cao xây dựng là 3 tầng .
– Khoảng lùi trước 2,5m đến 5m .
– Khoảng lùi sau 2m .

Tổng thể giao thông ngoại khu An Thiên Lý
Tổng thể mặt bằng An Thiên Lý

Quy mô dự án An Thiên Lý Biệt Thự Song Lập : 7m x 17m , 7m x 20m , 7m x 21m .
– Tầng cao xây dựng là 3 tầng .
– Khoảng lùi trước 2,5m đến 5m .
– Khoảng lùi sau 2m . Biệt Thự Đơn Lập : 10m x 20m , 12m x 24m .
– Tầng cao xây dựng là 3 tầng .
– Khoảng lùi trước 2,5m đến 5m .
– Khoảng lùi sau 2m .
Các tuyến đường trong dự án 12m, 16m, 30m.